De Maastricht Maraboes Rugby Combinatie heeft zich net voor de aanvang van de competitie, helaas moeten terugtrekken uit de competitie.
Reden is dat het 1ste team, met name in de front row, over te weinig voorwaartsen beschikt die het niveau van de Eerste Klasse op een veilige manier aankunnen. Min of meer fysiek onervaren spelers op dit niveau op deze positie in de scrum inzetten, achten we onverantwoord. Het bestuur van de MMRC betreurt dit besluit maar kan niet anders dan voor de veiligheid en gezondheid van haar spelers kiezen.
—————-
The first team of the Maastricht Maraboes Rugby Combination, unfortunately, had to withdraw from the competition just before the start of the competition.
The reason is that the 1st team, especially in the front row, has too few forwards who can safely handle the level of the First Division. We consider it irresponsible to bet on more or less physically inexperienced players at this level in this position in the scrum. The board of the MMRC regrets this decision but can do nothing but choose for the safety and health of its players.