Studentenrugby

Ook onder studenten is rugby een populaire sport.  Studenten die in het bezit zijn van een sportkaart van UM krijgen korting op de clubcontributie. Klik op het logo van UM SPORT voor meer informatie.

In Maastricht bestaat al sinds 1989 het Maastrichts Studenten Rugby Genootschap De Maraboes. De leden van M.S.R.G. De Maraboes combineren rugby met diverse sociale activiteiten.  Ook de vrouwelijke studenten hebben – binnen Maastricht Rugby- hun eigen genootschap: de MA.R. Grieten. 

De studenten maken binnen Maastricht Rugby in het veld deel uit van Heren 1, Heren 2 en het Damesteam.