MRC – Club van 50

Beste leden en supporters van Maastricht Rugby,
Met deze oproep vraag ik je lid te worden van een club van mooie mensen die bereid zijn om een extra sponsorbijdrage te doen aan Maastricht Rugby, maar dan zo dat de Belastingdienst een leuk stuk mee gaat betalen. Laat die kans niet liggen!

Hoe werkt het?

Maastricht Rugby is een club voor iedereen, of je nu speelt / aan de bar hangt als onderdeel van de Aw Zèk, (de oud EMRC-er en MRC-ers), de OMA’s (de Old Maraboe Association) een warm hart toedraagt of Maraboe, Margriet of Mamba bent, we maken allemaal deel uit van dezelfde rugbyfamilie: Maastricht Rugby “Eén club, Eén familie”:

Draag je de club een warm hart toe en wil je graag een extra steun zijn voor de club zijn, kan dat vanaf nu door lid te worden van de ‘MRC -Club van 50’.

Je wordt lid van de club van 50 als je de club in ieder geval met 50 euro sponsort.

In samenwerking met de Belastingdienst (ja, je leest het goed) kunnen we de sponsoring zelfs nog een stukje leuker maken. Als je ten minste vijf jaar lang, hetzelfde bedrag aan de club doneert dan is deze gift aan Maastricht Rugby volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Als voorwaarde stelt de Belastingdienst dat je een schriftelijke overeenkomst aangaat met een sportclub voor een periode van tenminste vijf jaar.

Rekenvoorbeeld:

Je sponsort € 100,-. Je mag die € 100,- opvoeren als gift op je Belastingaangifte.
Per saldo betaalt de Belastingdienst al gauw 37% tot mogelijk wel 49% mee aan de gift. De club krijgt dan € 100,- jij betaalt per saldo € 63,- en de Belastingdienst betaalt € 37,- mee aan Maastricht Rugby!

Elk bedrag is natuurlijk welkom. Beperk je niet tot € 50,- € 150,- € 500,- of welk bedrag dan ook. Alles mag. Geboren in 1977? € 77,- is heel mooi. Je leeftijd in euro’s? Woon je op huisnummer 81? Als het maar minimaal € 50,- is. Lukt het niet alleen? Doe dan samen met een of meer andere leden. Of bel je suikeroom of – tante, iedereen is welkom.

Ik wil lid worden van de Club van 50. Wat moet ik nu doen?

Als je de overeenkomst (download hier de overeenkomst ) invult, ondertekent en opstuurt aan de club (penningmeester@maastrichtrugby.nl), dan zorgen wij dat je per omgaande een door Maastricht Rugby ondertekende versie terugkrijgt. Je mag hem ook achter de bar afgeven op de club. Daarna is het een kwestie van betalen onder vermelding van “Maastricht Rugby Club van 50”. En natuurlijk opvoeren bij je jaarlijkse Belastingaangifte.

Geldt hiervoor geen drempel bij de Belastingdienst?

Nee, hiervoor geldt geen drempel. De regeling is juist zo opgezet om het extra aantrekkelijk te maken!

Zit ik vast aan die 5 jaar?

Ja en Nee ….

Ja, want als je niet sponsort, kun je vanzelfsprekend ook niets aftrekken van de belasting.

Nee, Want je kunt er altijd weer vanaf. De Belastingdienst zal dan waarschijnlijk wel de aftrek ongedaan maken. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als je de volle vijf jaar wilt vol maken, maar we zullen als Maastricht Rugby de sponsorbijdrage natuurlijk niet formeel gaan opeisen. Het is een “moreel” contract dat we aangaan. Maastricht Rugby zal de leden van de Club van 50 wel elk jaar een bescheiden herinnering sturen, maar niet meer dan één.

Wat doen we met dat Geld?

De hele club speelt met ingang van 2024 in hetzelfde shirt. Of je nu een oud EMRC-er, oud-MRC-er, oud Maraboe, Maraboe,
Margriet of Mamba bent, we maken allemaal deel uit van dezelfde rugbyfamilie: “Eén club, Eén familie”.
De opbrengsten van de Club van 50 met name worden gebruikt om de club breder en beter te maken. Het streven van het Bestuur is om binnen vijf jaar in elke leeftijdscategorie twee volledig en goed functionerende teams te hebben, zowel bij de jeugd als bij de senioren dames en heren. Dat lijkt ambitieus, maar we denken echt dat we dat kunnen met zijn allen.

Dat doen we door onder andere meer leden en ouders van leden tot game coach (lite) op te leiden, door de staf clinics te laten volgen, door meer aandacht te hebben voor teambuilding en concreet aan de slag te gaan met ledenwerving door schooltoernooien, vriendjesdagen, ouderparticipatie, etc.
Ook zal er meer aandacht besteed gaan worden aan het opleiden van scheidsrechters in de jeugd.
Vanzelfsprekend zal de hele club hiervan profiteren. Want als je de jeugdactiviteiten door sponsoring kan laten betalen, blijft er op een andere plaats geld over om aan andere dingen te besteden.
Iedereen wordt er dus beter van en nogmaals: de Belastingdienst betaalt mee!

Wat krijg ik ervoor terug?

Zoals gezegd: een deel van het geld krijg je terug van de Belastingdienst. Daarnaast natuurlijk waardering van de club en haar (jeugd-)leden. En last but not least een mooie vermelding in het clubhuis op het bord van de Club van 50.

Ik wil lid worden van de Club van 50. Wat moet ik nu doen?

Als je de overeenkomst (download hier de overeenkomst ) invult, ondertekent en opstuurt aan de club (penningmeester@maastrichtrugby.nl), dan zorgen we dat je per omgaande een door Maastricht Rugby ondertekende versie terugkrijgt. Je mag hem ook achter de bar afgeven op de club. Daarna is het een kwestie van betalen onder vermelding van “Maastricht Rugby Club van 50”. En natuurlijk opvoeren bij je jaarlijkse Belastingaangifte.

Ik wil gewoon doneren zonder overeenkomst. Kan dat ook?

Ja, dat kan zeker! Je kunt elk bedrag wat jij kwijt wilt overmaken op rekeningnummer NL 13 ABNA 0519 7969 42. Let op: Voor sponsoring zonder overeenkomst geldt overigens wel een drempel bij de Belastingdienst, mocht je dit bedrag willen aftrekken van de belasting.

Ik heb nog andere vragen over de Club van 50 of wil meer informatie.

Geen probleem: Stuur je bericht naar penningmeester@maastrichtrugby.nl