8 dames (Anne-Marie, Anouk, Floor, Laura, Margaux, Marijke, Milena and Noah) van rugbyteam MMRC hebben allen voor het eerst deelgenomen aan het tournooi Kwalleballen.
Tegen 3 andere dames teams werd gestreden voor de eer.
Boerenland was omgespit en geprepareerd tot moerassige Kwallebalvelden.
Duwend en trekkend aan een jutezak gevuld met zand moest de zak terecht komen in een gat in de grond gevuld met koud water.
In de snijdende kou en sommigen op blote voeten wisten de Maastrichtse dames iedere wedstrijd met winst binnen te halen, zonder enige tegen tegenpunt.
Een geslaagde dag en voor herhaling vatbaar.
Hieronder de Engelse vertaling
8 ladies (Anne-Marie, Anouk, Floor, Laura, Margaux, Marijke, Milena and Noah) from the MMRC rugby team all participated for the first time in the Kwalleballen tournament.
They competed for the honor against 3 other women’s teams.
Farmersland was dug up and prepared to swampy Kwallebal fields.
Pushing and pulling on a burlap bag filled with sand, the bag had to end up in a hole in the ground filled with cold water.
 In the severe cold and some barefoot, the Maastricht ladies managed to win every game, without any counterpoint.
A successful day and worth repeating.