Beste leden,

Sinds seizoen 19-20 innen we de contributie via ClubCollect; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken en herinneringen, en het verwerken van betalingen. 

ClubCollect biedt ook voordelen voor jou als lid. Met ClubCollect kun je er namelijk voor kiezen om in termijnen te betalen, en bepaal je gemakkelijk zelf op welke datum het geld wordt afgeschreven. Je krijgt daarnaast een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin je bijvoorbeeld zelf je gegevens aan kunt passen of een vraag kunt stellen aan de penningmeester.

Hoe werkt het precies?
ClubCollect is geen incassobureau, maar een online facturatiemodule die onze vereniging ondersteunt bij het innen van contributiegelden.  Je ontvangt begin van het seizoen van ClubCollect een betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke betaalpagina per e-mail, sms of per brief. Op jouw persoonlijke betaalpagina kies je, afhankelijk van de instellingen van de vereniging, of je betaalt in termijnen en welke betaalmethoden je gebruikt, namelijk iDeal, automatische incasso of bankoverschrijving.

Betaal je het liefst in termijnen? Dan verlopen de betalingen altijd via automatische incasso of bankoverschrijving en rekent ClubCollect een kleine administratieve bijdrage. Je bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvang je ook nog een aankondiging. Zo ben je altijd op de hoogte, en kun je ervoor zorgen dat je op tijd de overschrijving inplant!

 

Gegevens delen
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder je naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden.
Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking.
 
ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).
 

Wij kijken erg uit naar deze samenwerking. Voor meer informatie kun je terecht op https://www.clubcollect.com/nl/signin/. Indien je daarna nog vragen hebt kun je altijd een van de bestuursleden even benaderen. Ook wanneer we gestart zijn met de contributie inning staan zowel de bestuursleden als ClubCollect altijd open voor vragen.

 

 

Met Ovale Groet,

 

 
Lidewij Van den Hoogen

Dear members,

 Since the 19-20 season, we have been collecting contributions through ClubCollect; an online tool that automates a number of billing steps, including sending payment requests and reminders, and processing payments.

ClubCollect also offers benefits for you as a member.With ClubCollect you can choose to pay in installments, and you can easily select the date on which the money is debited. You also get a personal payment page with an invoice overview, where you can change your details yourself or ask the treasurer a question.

 

How does it work?
ClubCollect is not a debt collection agency, but an online invoicing tool that supports our organisation in collecting membership fees. Starting this season (october), ClubCollect will send you a payment request with a link to your personal payment page via email, text message or letter.
On your personal payment page you can choose, depending on your organisation’s chosen settings, whether you pay in installments and which payment methods you use, namely card payment, direct debit or bank transfer.
Do you prefer to pay in installments?
If so, ClubCollect charge a small administrative fee. You can decide for yourself which day the payment will be taken, and you will also receive a notification prior to each debit being taken (if paying by direct debit). This way you are always up-to-date, and you can ensure that you plan the payment on time!

 

Sharing data.
In order to provide the service, we, as a club, share some personal data with ClubCollect, including your name, e-mail address, home address, telephone number and the payment amount owed. Your personal data will never be distributed or used for commercial purposes without permission.
ClubCollect process personal data in full compliance with the General Data Protection Regulation (EU 2016/679 Articles 13 to 15).

We are looking forward to partnering with ClubCollect. For more information please visit https:// www.clubcollect.com/en/.
If you have any questions after visiting the website, you can contact the treasurer or other members of the board. Even after we have started collecting fees with ClubCollect, the treasurer (and ClubCollect support) are always available for questions.

 

Regards

 

Lidewij van den Hoogen