Algemene Ledenvergadering 2021

Beste mensen,

Graag nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 25 september om 15:00 uur.

Gelet op de aanpassingen van de coronaregels per deze datum (en i.r.t. het aantal aanmeldingen ) is besloten om dit jaar de vergadering, met inachtneming van maximale 75% bezetting van de capaciteit van het clubhuis, weer gewoon op de club te laten plaatsvinden.

Aanmelden kan nog steeds door een mail te sturen naar secretaris@maastrichtrugby.nl.

Datum: Zaterdag 25 september
Tijdstip: 15:00 uur
Locatie: Clubhuis MRC, sportpark West

—————————————————————————–

Agenda ALV

  1. Opening
  2. Terugblik seizoen 20-21
  3. Vooruitblik seizoen 21-22
  4. Financiën, verlenen van decharge
  5. Ovaalvraag

Als afsluiting van de vergadering heffen we graag samen het glas met jullie!

Samenvatting ALV 12 september 2020

Aanwezig: 19 stemgerechtigde leden, 1 volmacht
Afmeldingen: 10 leden

Agenda en sheets; zie ALV Sept 12 2020 – slides
Opening en terugblik:
Lidewij opent de vergadering met een korte terugblik seizoen 19-20:
Vanwege corona vreemd en bewogen seizoen met abrupt einde. In sportief opzicht wist ons vlaggenschip zich in de eerste klasse te handhaven en het 2de team te promoveren naar de 3de klasse! Top prestatie!!!
Stuart Smith vult aan dat gedurende het seizoen de belangstelling (van 60 man op een training bij het begin, halverwege het seizoen terugvalt naar 30 man. Er kunnen dan amper 2 teams op de been gebracht worden. Dit moeten we zien te doorbreken. Verder is hij van mening dat onze voorwaartse (en dan mn front-row) te licht is om op dit niveau goed te blijven functioneren – alleen putten uit nieuwe aanwas bij studenten is onvoldoende: mogelijkheden zoeken om aansluiting te vinden, belangstelling te creëren bij lokale sportscholen politie, brandweer e.d.
Aaron ziet dat op dit moment we weer goede ontwikkeling doormaken op gebied van nieuwe spelersaanwas. Gelijktijdig is het opmerkelijk dat toch veel 2de en 3de jaars – ondanks corona en het afstandsonderwijs- terugkeren naar Maastricht. Hij heeft er goede hoop op dat de groei van afgelopen jaar zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin door zal zetten.
Noah kijkt terug op een wisselend jaar voor de dames. Goede resultaten, met in de combinatieteams -qua aantal- een overwicht van Maastrichtse dames! Op einde seizoen toch een aanmerkelijke terugloop van leden. Deze terugloop wordt op dit moment weer gecompenseerd door aanwas van nieuwe dames. Noah pleit hartstochtelijk voor een vaste teamcoach / trainer voor de dames. Zonder vaste trainer blijft het – ondanks steun van ervaren spelers van het eerste of tweede team- behelpen.
Dannick Ritt kijkt vol trots terug op de jeugd in afgelopen seizoen.Er zijn enorme stappen gezet op het vlak van spelersontwikkeling. Mooie resultaten en superinzet van de spelers op het veld, ouders en teammanagement.
In de structuur voor de jeugd is het teammanagement en de inzet van ouders enorm belangrijk. Bij het onderdeel scheidsrechters voor de jeugd zijn Pim en Marc uitermate belangrijk. Desondanks ook een oproep aan ouders en andere belangstellenden om de handschoen – lees: het fluitje – op te pakken. Wedstrijden onder 8 of onder 10 zijn niet lastig om te fluiten ( alleen rugby basiskennis nodig). Van daaruit is verdere groei op het scheidsrechtersvlak mogelijk. Waar nodig en bij voldoende belangstelling zullen we als club scheidsrechters- en andere – cursussen gaan aanbieden.
Formele besluiten:
bestuurswijzigingen
Voorzitter: aftredend Lidewij van den Hoogen
Voorstel: Norbert Frijns als voorzitter Maastricht Rugby: met unanieme stemmen aangenomen, ingangsdatum 12-09-2020
Secretaris: aftredend Heman Klingestijn
Voorstel: Suzanne Ummels – Janssen: met unanieme stemmen aangenomen, ingangsdatum 12-09-2020
aftredend: Patrick van der Sterren bestuurslid, na 12 jaar (!) diverse posten binnen het bestuur te hebben bekleed.
Ere-lidmaatschap
Lidewij van den Hoogen wordt vanwege haar enorme bijdrage aan de continuïteit en ontwikkeling van Maastricht Rugby onder luid en langdurig applaus opgenomen in de galarij van ere-leden.
Financiën:
Uitgebreide toelichting door onze penningmeester op de financiële situatie van onze club. De zaak is door Michiel in 2018 overgenomen, de overdracht was toentertijd ‘niet fantastisch’. Op basis van de ter beschikking staande gegevens is de financiële situatie opnieuw in kaart gebracht ( vanaf scratch). We zien -ondanks corona -de toekomst op dit vlak met vertrouwen tegemoet.
Voor wat betreft het aanstellen van een head-coach: de wens / de ambitie blijft! Echter, pas nadat we hiervoor de financiële mogelijkheden hebben zal actief worden gezocht naar een head-coach / rugby technisch eindverantwoordelijke. Het bedrag (€10.000 is mininimum) tot €30.000) is nog niet in de begroting opgenomen.
Langetermijndoelstelling en ambitie zoals eerder geformuleerd blijft recht overeind maar we gaan het eerst verdienen’. Bedrag is afhankelijk van ureninzet. Mogelijkheden tot samenwerking op dit vlak met clubs in de regio dienen onderzocht te worden.
Kascontrole commissie: stelt, na gedegen onderzoek en de opmerking dat niet alles tot achter de komma is verantwoord, voor om decharge te verlenen! Dit voorstel wordt met unanieme stemmen door de ALV overgenomen.
De penningmeester wordt, mede irt de zwakke overdracht in seizoen 18-19, bedankt voor de heldere opbouw van de huidige begroting en de duidelijke afsluiting van het seizoen 19-20.
Contibutieverhoging:
Voorstel bestuur om een procentuele verhoging (met afronding naar rond bedrag) voor senioren en jeugd (muv U16 en U18) met unanieme stemmen aangenomen. Klik hier voor de nieuwe contributie tarieven.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *