Gezien alle nu nog geldende Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering ook dit jaar pas in september te laten plaatsvinden.

Hopelijk is het tegen die tijd ook mogelijk om deze op de club te laten plaatsvinden en hoeven we niet uit te wijken naar een alternatieve locatie. De uiteindelijke datum en locatie volgen nog.

Het bestuur is in ieder geval van plan om de contributie voor komend seizoen niet te verhogen,