Collection of contribution
Collecting contributions is a time-consuming task that requires a lot of administration. Since season 19-20 as a club we are using Clubcollect; an online tool that automates a number of invoicing steps, such as sending payment requests and reminders. ClubCollect also processes the payments.

ClubCollect also offers benefits for you as a member.
At ClubCollect you can choose to pay in installments and you can easily select the date on which the money will be debited. You will also receive a personal payment page with an invoice overview, where you can change your details or ask the treasurer a question.

How does it work?
ClubCollect is not a collection agency, but an online invoicing tool that helps the club collect membership fees. Also this season  ClubCollect will send you a payment request with a link to your personal payment page by e-mail, text message or letter.
On your personal payment page, depending on the settings chosen by the club, you can choose which payment methods you use or pay in installments.

Do you prefer to pay in installments?
Then ClubCollect charges a small administrative fee. You can determine yourself on which day the payment will be debited, you will also receive a notification prior to each debit (by direct debit). This way you are always up-to-date and you can be sure that you pay the contribution on time!

Share data

In order to provide the service, we as a club share some personal data with ClubCollect, including your name, e-mail address, home address, telephone number and the payment of the owed amount. Your personal information will never be distributed or used for commercial purposes without your express permission.

ClubCollect processes personal data in full accordance with the General Data Protection Regulation (EU 2016/679 Articles 13 to 15).
For more information, visit https://www.clubcollect.com/nl/.
If you still have questions after visiting the website, you can contact the treasurer. Even after we have started collecting membership fees with ClubCollect, the treasurer (and ClubCollect support)  will be available to answer questions.

Innen van contributie
Het innen van contributie is een tijdrovende klus die veel administratie vraagt. Vanaf seizoen 19-20 maken wij gebruik van ClubCollect; een online tool die een aantal facturatiestappen automatiseert, het betreft dan het versturen van betalingsverzoeken en herinneringen. ClubCollect verwerkt ook de betalingen.

ClubCollect biedt ook voordelen voor jou als lid.
Bij ClubCollect kun je ervoor kiezen om in termijnen te betalen en kun je eenvoudig de datum selecteren waarop het geld wordt afgeschreven. Ook krijg je een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waar jezelf je gegevens kunt wijzigen of een vraag stellen aan de penningmeester.

Hoe werkt het?
ClubCollect is geen incassobureau, maar een online facturatietool die de club helpt bij het innen van lidmaatschapsgelden. ook dit seizoen (medio oktober) stuurt ClubCollect je een betaalverzoek met een link naar je persoonlijke betaalpagina via e-mail, sms of brief.
Op je persoonlijke betaalpagina kun je, afhankelijk van de door de club gekozen instellingen, kiezen welke betaalmethoden je gebruiktof in termijnen betalen.

Betaalt je liever in termijnen?
Dan brengt ClubCollect een kleine administratieve vergoeding in rekening. Je kunt zelf bepalen op welke dag de betaling zal worden afgeschreven, je ontvangt ook een melding voorafgaand aan elke afschrijving (via automatische incasso). Zo ben je altijd up-to-date en weet je zeker dat je de contributie op tijd betaald!

Gegevens delen

Om de dienst te kunnen leveren, delen wij als club enkele persoonsgegevens met ClubCollect, inclusief je naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer en de betaling van het
verschuldigd bedrag. Je persoonlijke gegevens zullen nooit worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

ClubCollect verwerkt persoonsgegevens volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 artikelen 13 tot 15).
Ga voor meer informatie naar https://www.clubcollect.com/nl/.
Mocht je na het bezoeken van de website nog vragen hebben, dan kunt je contact opnemen met de penningmeester . Ook nadat we met ClubCollect zijn begonnen met het innen van contributie, zal de penningmeester (en ClubCollect support)  bereikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen.